Tuis | Wie is ons | Sluit Aan | Blog


Vry Afrikaner Bestuur

Voorsitter: Quintin Diederichs (2010 - )
Ondervoorsitter: Jan Joubert
Addisionele lede: Dr. Wynand Boshoff, Jaco Mulder, Rozanne Diederichs en Rudolf Herbst

Voorsittersverlag

Opgestel deur Quintin Diederichs

Ondernemings en organisasies waarby Quintin betrokke is:

 • Drommedaris Golf, algemene bestuurder (2004 - )
 • Golf 2 Africa, algemene bestuurder (2004 - )
 • Orania Beweging, lid (2008 - ) en Burgerraadslid (2011 - 2013)
 • Vryheidsfront Plus, lid (2008 - ) en NK Jeugleier (2011 - 2012)
 • Orania Toere, algemene bestuurder (2009 - )
 • Klein Parys Klereboetiek en Deli, mede-eienaar (2010 - )
 • Vry Afrikaner, oprigterslid en voorsitter (2010 - )
 • Oppikassie DVD-winkel, mede-eienaar (2011 - )
 • Die ou Karooplaas, uitvoerende direkteur (2012 - )
 • Orania Rugbyklub, oprigterslid en algemene bestuurder (2012 - )
 • Die Orania Deli, mede-eienaar (2012 - )

Quintin Diederichs

Voorsitter perspektief

Ons lewe vandag in interessante, tog uitdagende tye. Die aarde het nog nooit so n ho menslike bevolking gehad soos vandag nie. Kompetisie vir basiese hulpbronne soos water en landbougrond neem toe. Voedselsekerheid stel groot uitdagings vir die mensdom en het n absolute noodsaaklikheid vir oorlewing geword.

Die wreld het in n betreklik kort tydperk onherroeplik verander. Tegnologiese vooruitgang het n ongekende impak gemaak op mense se leefstyl en behoeftes. Met die koms van die internet het die wreld sodanig gekrimp dat nuus binne etlike sekondes oor die aardbol versprei.

Toegang tot kennis is nog nooit so vrylik beskikbaar soos vandag nie. Gemeenskappe wat hierdie tegnologiese middele tot hul voordeel aanwend styg bo ander uit met die gevolg dat die gaping tussen ryk en arm daagliks vergroot.

Elke mens op aarde is deel van 'n spesifieke kultuurgemeenskap. Alhoewel die interafhanklikheid van gemeenskappe verhoog het, het inspraak oor besluite wat die wreld om hulle benvloed sekerlik een van die belangrikste voorvereistes vir hul oorlewing geword. Gemeenskappe van 'n hoogs kompeterende wreld kan eenvoudig nie vandag bekostig om magteloos te wees en aan die genade van ander oorgelaat te word nie.

Die bre Afrikaanse gemeenskap is n diverse groepie op hierdie aarde en staar vandag vele bedreigings in die gesig. Dit is nie nodig om hier na al di probleme te verwys nie. Wat egter opvallend is, is die feit dat Afrikaanssprekendes oor die algemeen en Afrikaners in besonder vandag byna geen inspraak oor hul gemeenskaplike belange en aangeleenthede wat elke individu direk benvloed het nie.

Om geen inspraak en invloed te h nie kom neer op onderhorigheid en uiteindelike uitsterwing van 'n kultuurgroep. Inspraak en invloed is twee elemente wat lewende volke van uitgestorwe volke onderskei.

Die Afrikaner se enigste alternatief vir die dag tot dag oorlewing in n wreld waarin ons wyd verspreid en aan ander groepe se besluite uitgelewer is, is om saam te groepeer in n gebied waar ons daadwerklik inspraak en invloed oor ons belange kan uitoefen.

Deur die toepassing van basiese begrippe soos selfbestuur en eie arbeid binne n gebied wat ons beheer, skep Afrikaners vir onsself n gelyke speelveld waarop ons nie net gaan oorleef nie, maar n regverdige kans het om onsself te bemagtig. Dit is die punt waar ons weer in n staat van vryheid verkeer.

Orania is die tasbare en sigbare entiteit waarin Afrikanervryheid vandag gestalte vind. Ieder en elk wat met die Afrikanervolk identifiseer het n roeping om hierdie werklikheid te koester en binne ons individuele vermons by te dra sodat Orania kan groei tot n staat in eie reg. Dit is die punt waar ons weer oor n vry staat beskik waarin ons en die nageslag n seker toekoms het.

Daar is baie maniere waarop Afrikaners vandag betrokke kan raak by Orania. Vry Afrikaner is een van vele kanale wat deur Oranirs geskep is om vooruitgang van ons groeiende gemeenskap en die groterwordende volkstaat-gebied onder ons beheer te bewerkstellig.

Alhoewel idealisme n groot deel van ons mondering uitmaak, is Vry Afrikaner se hoofdoelstelling en konkrete raison dtre die onbaatsugtige skepping van welvaart vir ons volk.

Almal wat betrokke is by ons genootskap bring positiewe energie, kreatiwiteit en spesiale talente na die tafel toe. Ons vorm n sinergie van al hierdie middele en wend dit aan om ekonomiese ontwikkeling en werkskepping te versnel, die vryheidsideaal opnuut te verpak en te verkondig en om wedersyds voordelige oplossings te vind vir die uitdagings wat ons moet oorbrug op ons roete na vryheid.

Vele hande maak ligte werk. By Vry Afrikaner maak ons werk daarvan om te skakel met ander vryheidsgesinde organisasies en instellings wat op verskeie terreine groot werk doen om Orania te bevorder. Sodoende skep ons onderlinge samewerking, vertroue en eensgesindheid.

Ons het n duidelike ekonomiese inslag en die oorhoofse gedagtegang by Vry Afrikaner word gekenmerk deur entrepreneurskap en die beginsels van die vryemarkekonomie. Eerder as om n staatstigtende rol te speel, beywer ons onsself om ekonomiese werklikhede te skep en te bestuur wat staatstigters met verantwoordelikheid kan aanwend om hul taak mee te vergemaklik.

Die Vry Afrikaner Ontwikkelingsfonds is gestig om ontwikkeling van di ekonomiese werklikhede te versnel en daardeur Afrikanerwerkskepping, meerderheidsbesetting van die volkstaat-gebied en uiteindelike vryheid te bevorder. Ons bemagtig entrepreneurs deur te bel in ontwikkelingsprojekte, veral besigheideiendom, en nuwe sakeondernemings. Ons lede verdien jaarliks 'n inkomste uit die dividende wat aan ons uitbetaal word en die huurinkomste wat ons genereer.

Die Vry Afrikaner Mediakantoor behartig die bemarking van ons projekte en bedryf ons blog, webwerwe en sosiale media. Ons hou duisende lesers op hoogte van gebeure in die volkstaat en versprei inligting wat spesifiek handel oor ontwikkelingsprojekte, ekonomiese aangeleenthede en Afrikanerselfbeskikking.

Met eerbied erken ons dat die lot van ons volk nie in ons hande alleen berus nie.

Die Here is ons Herder en Sy wil sal geskied. Ons kan net volhard in die oortuiging dat Hy ons volk nie tevergeefs op Afrika bodem geplant het nie. Ons sal met die sekerheid van di oortuiging alles in ons vermo doen om ons Godgegewe gawes in te span sodat ons die middele sal vind waarmee ons ons vryheid stelselmatig en volhoubaar kan herstel.

Vryheid. Eenheid. Geregtigheid.

Quintin Diederichs
© Vry Afrikaner. inligting@vryafrikaner.co.za. Webwerf ontwerp deur QD. Vertoon beste op Internet Explorer. Sien ook lief-orania.co.za en oraniatoere.co.za
Tuis | Volkstaat Ontwikkeling | Sluit Aan | Wie is Ons | Volkstaat Orania | Orania Besighede | Voorsittersverslag | Blog | Kontak Ons